Nederlandstalige informatie voor ouders of verzorgers

                   

Uw kind gaat naar de Kindertagesstätte Vechtespatzen in Laar. Wellicht hebt u al gemerkt dat in onze Kindertagesstätte een mix van culturen bijeen komt. Dat is een enorme verrijking voor kinderen en voor ons als inrichting! We leren niet alleen met, maar ook van elkaar.

 

De voertaal in onze inrichting is vanzelfsprekend Duits. Maar op de gang hoort u vaak ook gesprekken in de Nederlandse taal. Een aanzienlijk deel van de ouders voedt zijn kinderen tweetalig op.

 

Schriftelijke informatie en belangrijke mondelinge informatie wordt in de Kindertagesstätte altijd in het Duits gegeven. Schroom echter niet om navraag te doen! Wij leggen een en ander graag nog eens uit als het niet helemaal duidelijk is!

 

Een aantal steeds terugkerende begrippen willen we hier alvast uitleggen. Mist u een begrip? Zeg het even op kantoor, dan vullen we de lijst graag aan.

 

Erzieherinnen

Een Erzieherin is de „juf“ van uw kind. Haar taken omvatten in onze inrichting de opvoeding, het onderwijs en verzorging van kinderen. Daarbij is het bezoek aan de Kindertagesstätte niet te vergelijken met het bezoek aan groep 1/2 van een Nederlandse basisschool. Wij zijn duidelijk geen onderdeel van school. Natuurlijk werken we intensief samen met de Grundschule Laar, maar wij zijn een zelfstandige inrichting, onafhankelijk van de Grundschule.

 

KiTa

Afkorting voor: Kindertagesstätte.

 

Kindergarten

Onze inrichting wordt in de volksmond Kindergarten genoemd. Eigenlijk is dat begrip achterhaald. Een Kindergarten was een inrichting voor kinderen van ca. 3 tot 6 jaar. Omdat bij ons ook jongere kinderen in de Kükengruppe welkom zijn, mogen wij ons officieel Kindertagesstätte noemen.

 

Regelgruppe / altersübergreifende Gruppe / Krippengruppe

In de Kindertagestätte zijn kinderen vanaf 8 weken welkom. De jongsten (tot in de leeftijd van ongeveer 3 jaar) komen in de Kükengruppe (kuikengroep). Hier wordt speciaal ingegaan op ontwikkeling en behoeftes van deze kleine, kwetsbare kinderen.

In de leeftijd van ongeveer 3 jaar gaat uw kind dan naar een zgn. Regelgruppe: hier is alles aangepast op de iets oudere kinderen. Totdat ze naar de Grundschule gaan (met 6-7 jaar) blijven ze hier. Overigens, voor kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar, hoeft geen bijdrage meer te worden betaald. Zij bezoeken de inrichting kostenvrij.

Bovendien is er nog een „altersübergreifende“ groep. (AÜ Gruppe) Hiermee kan per jaar flexibel worden gereageerd op de leeftijd van de aangemelde kinderen. In deze groep kunnen kinderen van 2-6 worden geplaatst. Ook hier zijn de kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar "beitragsfrei".

 

Schuki

De afkorting Schuki staat voor Schulkind. Hieronder vallen alle kinderen die in het volgende schooljaar naar klas 1 van de Grundschule gaan. Voor hen worden enkele bijzondere projecten georganiseerd om een goede start op school mogelijk te maken. 

 

Zeitschiene

Uw kind is standaard aangemeld voor de maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 12.30 uur. Als u graag wilt dat uw kind langer op de Kita blijft, kunt u meer tijd „boeken“. U hebt verschillende mogelijkheden:

 

- u kunt uw kind vanaf 07.00 uur tot 14.30 uur aanmelden.

 

Voor de laatste "Zeitschiene" is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u hier interesse heeft, graag melden bij de leiding.

 

De hoogte van de financiële bijdrage bij de kinderen van 0-3 jaar, hangt af van uw inkomen en van de tijden waarop u uw kind wilt brengen en halen. Vraag op kantoor naar specifieke informatie over uw situatie.

 

Sprachförderung

In samenwerking met de Grundschule hebben we al sinds vele jaren een project Sprachförderung. Kinderen die moeilijkheden hebben met de Duitse taal kunnen extra taalles op school krijgen. Dit lesuur wordt verzorgd door de Grundschule Laar. U brengt uw kind naar de Grundschule en een juf of meester van school brengt uw kind na de les terug naar de Kita. Alle kinderen, die in het daarop volgende jaar Schuki zijn, nemen in april deel aan een test, waarbij spelenderwijs de taalontwikkeling van uw kind in kaart wordt gebracht. Aan de hand daarvan kijkt men of extra les zinvol is. Het aantal lesuren per week is afhankelijk van het aantal kinderen die extra les nodig hebben.

 

Frühförderung

Niet elk kind ontwikkelt zich „volgens het boekje“. De één gaat sneller, de ander heeft meer moeite dan gemiddeld met bepaalde situaties.  

Indien nodig komt een medewerker of medewerkster van de Frühförderung naar ons in de Kita in Laar om met een individueel kind of met een klein groepje kinderen te werken aan achterstanden. De Frühförderung kan helpen als het gaat om emotionële ontwikkeling, sociale ontwikkeling, cognitieve vaardigheden en nog veel meer.Dit gaat veelal op een speelse manier, de meeste kinderen vinden dit uurtje „extra aandacht“ heerlijk en zeer motiverend.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor deze extra ondersteuning, wordt dat natuurlijk altijd in overleg met ouders/verzorgers en alle betrokkenen geinitieerd.

 

Freilichtbühne

Een Freilichtbühne is een openluchttheater. Sinds meerdere jaren bezoeken de oudere kinderen (die in de eerstvolgende of in de daarop volgende zomervakantie naar school gaan) aan het eind van het schooljaar een kindervoorstelling van het openluchttheater in Bad Bentheim. Ze gaan met de bus naar Bad Bentheim en beleven daar een indrukwekkende middag.

 

Kinderkrankheiten

U hebt het vast al eens gezien: Op de deur van de hoofdingang hangt helaas af en toe informatie over een kinderziekte. Dit betekent dat een kind uit onze inrichting deze ziekte heeft. Vaak gaat het om besmettelijke ziekten (of bijv. hoofdluis). Het is natuurlijk van uiterst groot belang dat zwangere moeders, maar ook ouders van bijzonder kwetsbare kinderen of met kwetsbare mensen in hun direkte omgeving op de hoogte zijn van het gevaar van besmetting.

Wij doen onze uiterste best om kinderziektes niet te laten verspreiden, maar een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt ook bij u als ouders:

  • Is uw kind ziek? Meld uw kind op de Kita telefonisch af en consulteer zonodig een arts.
  • Laat het kind thuis tot het helemaal gezond is. Het mag pas weer naar de Kita als het 24 uur vrij van klachten (overgeven, buikloop, ontstoken ogen…) is geweest.
  • Ga bij huiduitslag in ieder geval naar de dokter. Vaak is dit een indicatie voor een besmettelijke kinderziekte.

De Kita werkt nauw samen met het Gesundheitsamt in Nordhorn. Dat is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor alle vragen rondom de volksgezondheid. De Kita is verplicht om melding te doen bij het Gesundheitsamt zodra een kind uit de inrichting een besmettelijke ziekte heeft.

 

Grindflechte

Krentenbaard. Een uiterst besmettelijke huidaandoening. Houd uw kind altijd thuis zodra er een verdenking op krentenbaard bestaat!

 

Scharlach

Roodvonk. Een besmettelijke ziekte die al 1-5 dagen voor uitbraak besmettelijk is. Bij uitbraak heeft het kind vaak last van keelpijn, koorts, moeheid en/of een dike, rode tong (als een framboos). Roodvonk is uiterst gevaarlijk voor zwangeren. Houd uw kind met roodvonk thuis totdat het helemaal is hersteld.

 

Ringelröteln

De Vijfde ziekte. Niet elk kind heeft de karakteristieke huiduitslag. Vaak ziet de Vijfde ziekte er uit als grief of verkoudheid. Deze ziekte is vooral zeer gevaarlijk voor zwangeren. Houd uw kind met de Vijfde ziekte thuis tot het volledig is hersteld.

 

So erreichen Sie uns

Kindertagesstätte Vechtespatzen

Hauptstraße 47

49824 Laar

Tel.:

05947/999499

E-Mail:

info@kita-vechtespatzen.de

oder

benutzen Sie unser Kontaktformular

 

 

Druckversion | Sitemap
© Kindertagesstätte Vechtespatzen